پروژه دانشگاه مائده-گرگان


   
پروژه دانشگاه مائده در سال 1392 در گرگان اجرا گرديد.
مهندس ناظر: جناب آقاي نصرالله تبار
تلفن همراه:09113117248


تاریخ انجام پروژه : 1392


\