پروژه سالن ورزشي-گميشان


   
پروژه سالن ورزشي واقع در گميشان در سال 1392 توليد و اجرا گرديد.
مهندس ناظر:جناب آقاي نصرالله تبار
تلفن همراه:09113117248


تاریخ انجام پروژه : 1392


\