بازگشت به صفحه سوالات  

 
عنوان سوال: يراق و پروفيل غير استاندارد
       متن سوال :  لطفا توضيحاتي درباره استفاده از پروفيل ها و يراق آلات غير استاندارد ذكر نماييد؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تاریخ ثبت:  1391/04/18 سوال کننده: نوروزيان اطلاعات تماس :


7 پاسخ :
1- ترك خوردگي پروفيل
2- تغيير رنگ پروفيل در طول زمان( بدليل عدم اضافه شدن Addetive به آن).
3- تغيير رنگ  و يا بعضاً زنگ زدگي يراق آلات
4- عدم وجود سطح صاف و وجود خلل فرج   بر روي سطح پروفيل كه در طول زمان رنگ بر مي گردد
5- انحناء پيدا كردن پروفيل
6- عدم طول عمر يراق آلات در طول زمان
7- بر آمدن لمينيت هاي رنگي بر روي پروفيل
8- انحناء پنجره و زاويه دار شدن آن


تاریخ ثبت پاسخ :1391/04/18  
     1

\