بازگشت به صفحه سوالات  

 
عنوان سوال: مشكلات پنجره
       متن سوال :  با سلام لطفاً درباره مشكلات پنجره هايي كه امروزه با آن مواجه هستيم توضيحاتي بدهيد؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تاریخ ثبت:  1391/04/18 سوال کننده: داوود رئيسي اطلاعات تماس : davud.raisi@gmail.com


5 پاسخ :
1- زنگ زدگي پنجره ها
2- نياز مداوم به رنگ زدن
3- فاصله دار بودن يا درز بين پنجره و ديوار
4- درز بين پنجره و شيشه


تاریخ ثبت پاسخ :1391/04/18  
     1

\